Turnaj ve hře DOTA2

Již tradičně proběhne hlavní turnaj ve hře DOTA 2 v Kapitánském režimu pětičlenných týmů. Do turnaje se může přihlásit až dvacet pětičlenných týmů.

Konkrétní podoba turnaje se bude řešit před startem turnaje společně s kapitány tak, aby byl turnaj časově dobře rozložen.

Dle počtu týmů, které nastoupí do turnaje, budou týmy náhodným výběrem zařazeny do základních skupin. V každé skupině budou týmy hrát vzájemné zápasy systémem každý s každým.

Za každé vítězství, získají týmy jeden bod. Získané body budou určovat výsledné pořadí týmu v dané skupině. Po odehrání všech her v základní skupině bude u týmů se stejným ziskem bodů v jedné skupině odehrán rozhodující zápas. Tento zápas určí pouze výsledné pořadí týmů a nebude za něj udělen žádný bod.

Pokud nastane situace, kdy stejný bodový zisk bude mít více jak dva týmy, bude z těchto týmů sestavena podskupina, která rozhodne o umístění týmů v základní skupině.

Po dohrání základních skupin postoupí první dva týmy do druhého kola turnaje, které bude tvořit klasický postupový pavouk.

Za každý tým bude s adminem ve věcech turnaje jednat pouze kapitán a v jeho nepřítomnosti zástupce vybraný týmem. Tato pravidla turnaje umožňují registraci více jak pět hráčů v jednom týmu. V takovém případě musí kapitán týmu pořadateli předložit seznam hráčů, kteří se budou v rámci turnaje v jednotlivých zápasech střídat. V turnajových zápasech není dovolen přestup hráčů mezi jednotlivými týmy.

Délka jednoho zápasu není nijak časově omezena.Mezi jednotlivými zápasy má každý tým právo na desetiminutovou přestávku. Přestávku lze zkrátit pouze po dohodě kapitánů obou proti sobě nastupujících týmů. Kapitán týmu může požádat pořadatele o prodloužení přestávky mezi jednotlivými plánovanými zápasy. Nekompletnost týmu v čase zahájení zápasu není důvodem pro prodloužení přestávky a může vést ke kontumační porážce v daném zápase. V případě kontumační porážky má tým právo na dalších 30 minut přestávky před dalším zápasem.

Jednotlivé parametry turnaje jako jsou například počet vzájemných zápasů, nebo počet postupujících týmů do druhého kola může administrátor turnaje změnit před zahájením turnaje v závislosti na počtu nastupujících týmů.

Turnaj bude začínat v sobotu, v 10:00.

Prizepool:

 1. místo - 20 000 Kč
 2. místo - 7 500 Kč
 3. místo - 2 500 Kč

Registrované týmy:

 • Dogshit
 • Vozembouchové
 • Víc Sýru
 • Team NeeX
 • INAE.Sazka
 • L2P

Tučně označené týmy mají potvrzenou registraci (uhrazenou).

Turnaj v deskové hře Warhammer 40 000

Deadline na zaslání armylistu bude týden před akci a armylist bude zaslán na email: zdendacvikov@icloud.com

Pro tento event budou platit pravidla 9. edice a aktuální codexy k uvedenému datu konání. Hraje se dle aktuálního Chapter Approved platného v termín konání eventu, k tomu navíc tato pravidla:

 • Armáda se může skládat až ze tří detachmentů.
 • Armáda musí být Battleforged a nesmí bodově přesáhnout 2000 bodů
 • Armáda může obsahovat FW modely
 • Pregame kroky budou podle misí chapter approved 
 • Budou použity rozměry hrací plochy 60”x44”
 • pravidlo 3 (v army můžou být pouze 3 stejné jednotky -> neplatí pro troop)

Požadavky na armádu

Na eventu můžete použít modely, které nesplňují podmínky Full Paint a WYSIWYG. 

Problematika "Count As nebo proxy", tedy využívání jiných modelů. Na turnaji se nesmí využívat proxy modely (například model imperiálního gardisty, který by znázorňoval Fire Warriora z kodexu Tau). Je ale možné využívat alternativní modely (jiní výrobci, konverze, apod.). Tento přístup rozhodně vede k zajímavému ztvárnění armád a je definitivně vítán. Modely, které nesplní tyto podmínky, není možné použít v turnajových hrách. Jako proxy model není považován např. model klasického mariňáka když ho budete hrát jako charakter (např. captaina).

Hodnocení her

Hrát se bude na základě WTC stylu bodování (20 bodů se rozdělí mezi oba hráče dle jejich VC).

Do her se nezapočítává bonus 10 bodů za FP, tzn hráči můžou maximálně nahrát 90.

Mission Pack

Mise budou z chapter approved book:

Mise budou generovány před každým kolem

Harmonogram eventu

Event počítá s časovou dotací tři hodiny hodiny na jednu hru. Patnáct minut před koncem bude vyhlášeno upozornění a po něm se NESMÍ začínat další game turn daného hráče. Po 180 minutách hry je DICE DOWN. Hráči, kteří nepřinesou výsledky nejpozději do deseti minut po dice down budou penalizováni ztrátou pěti turnajových bodů (každý z dvojice).

Sobota

 • 11:00 - 11:15 - zahájení turnaje
 • 11:15 - 13:45 - první kolo
 • 13:45 - 14:45 - pauza na oběd
 • 14:45 - 17:15 - druhá hra
 • 17:15 - 17:45 - pauza
 • 17:45 - 20:15 třetí kolo
 • 20:15 - 20:30 - vyhlášení výsledků

Všem hráčům doporučuji hrát s hodinami. Pokud jeden z protivníku bude chtít dle hodin hrát tak to musí jeho oponent přijmout. Hodiny nebudou na eventu k zapůjčení.

Herní pomůcky

Kromě běžných pomůcek (metr, kostky) je potřeba, aby každý hráč disponoval sadou šesti objective markerů (podstavce velikosti 40mm).

Na turnaji je možné využívat digitální herní pomůcku WH40K: Dice Companion

Hráči musí mít s sebou pravidla a veškeré materiály, na které se odkazují pravidla používaná jejich armádou (kodex, index, update, dataslates, faq, apod.). A to buď v papírové podobě, nebo v elektronické. Pokud nastane pravidlový rozpor, tak musíte být schopni svoji "pravdu" doložit. Rozhodčí nebude mít dostatek prostoru pro složité dohledávání např. na internetu, a pokud nebudete disponovat potřebnými podklady, pak bude spor rozhodnut ve váš neprospěch.

Startovné pro oba turnaje

Startovné v hlavním turnaji na 350 Kč na osobu.

Doprovod hráčů 50 Kč na osobu.